ByLab Hønefoss

ByLab Hønefoss (bylaboratorium) - byens og regionens puls og nervesenter. ByLab skal være en nøytral arena for dialog, samarbeid og samskaping knyttet til byutviklingen i Hønefoss.

ByLab Hønefoss
Foto: Elin Harstad Iversen
Lørdag 12. juni åpner vi dørene på ByLab Hønefoss i Fossveien 1.
 

Hva er et ByLab, og hvordan kan et ByLab være relevant for deg?

- ByLab skal være en nøytral arena for dialog, samarbeid og samskaping knyttet til byutviklingen i Hønefoss. En uformell, aktiv, lavterskel arena og møteplass for medvirkning, informasjon og nettverksbygging. Her skal alle kunne delta for å presentere planer og ideer, gi og få informasjon, samt komme med innspill for videre vekst og utvikling av byen og kommunen.
ByLab Hønefoss skal også fungere som turistkontor hvor besøkende skal få god og verdifull informasjon om byen og regionen.
 

Hvorfor trenger vi et ByLab?

- Ringeriksregionen står ovenfor det mest spennende tiåret noensinne, det skjer mye positivt i regionen av betydning for vekst og utvikling. Det skal også være et godt sted å bo, leve, jobbe og drive næringsvirksomhet. All utvikling i regionen må ha som mål å bidra til dette. ByLab Hønefoss skal legge til rette for dette, og for å få til det må vi ha et sted hvor vi kan presentere byen og regionen, gjennom modeller, planer og aktiviteter. Det holder ikke å samle informasjon på et nettsted, vi trenger en fysisk møteplass og sted for medvirkning. Og ikke bare for voksne, men også for barn og unge.

 

Hvem står bak ByLab Hønefoss?

- ByLab Hønefoss er et samarbeidsprosjekt mellom Ringerike Næringsforening og Ringerike kommune, med støtte fra Sparebankstiftelsen Ringerike og Skue Sparebank Hønefoss. 
ByLab Hønefoss skal holde dørene åpne for publikum på dagtid, men her vil det være mulig å bruke fasilitetene til arrangementer også på kveldstid. Stikkordet er fleksibilitet!
Alt tyder på at nøkkelen til suksess ligger i samarbeid, vi gleder oss til å åpne byens ByLab! Følg oss på Facebook og tips gjerne andre om oss!

 

Artikkel i Ringerikes Blad 29. mars 2021

Artikkel i Ringerikes Blad 8. mai 2021