ByLab Hønefoss

ByLab Hønefoss (bylaboratorium) - byens og regionens puls og nervesenter. ByLab skal være en nøytral arena for dialog, samarbeid og samskaping knyttet til byutviklingen i Hønefoss. En uformell, aktiv, lavterskel arena og møteplass for medvirkning, informasjon og nettverksbygging. Her skal alle kunne delta for å presentere planer og ideer, gi og få informasjon, samt komme med innspill for videre vekst og utvikling av byen og kommunen. ByLab Hønefoss skal også fungere som turistkontor hvor besøkende skal få god og verdifull informasjon. ByLab Hønefoss er et samarbeidsprosjekt mellom Ringerike Næringsforening og Ringerike kommune.

ByLab Hønefoss

Artikkel i Ringerikes Blad 29. mars 2021