Prosjekter

BFK partnerskap

BFK partnerskap

BFK har en 3 årig partnerskapsavtale med de tre næringsforeningene i fylkets tre byer – Drammen, Kongsberg og Ringerike. Den enkelte næringsforening og fylkeskommunen blir enig om hva som fra år til år skal være satsingsområder innenfor avtalen.

Byutvikling

Byutvikling

Hønefoss sentrum er hjertet i vår region og byutvikling er en kontinuerlig prosess. RNF er opptatt av å samarbeide med både næringsliv og kommunen om byutvikling for å oppnå en bærekraftig utvikling og attraktivitet i fremtiden.

Kompetanseløft Ringerike

Kompetanseløft Ringerike

Kompetanseløft Ringerike er et samarbeid mellom RNF og Folkeuniversitetet. Målet er å øke kompetansen til de som er ansatt i de forskjellige bransjene. Kursene er gratis og forbeholdt ansatte i medlemsbedriftene i RNF.

Ringeriksløsningen - vei og bane

Ringeriksløsningen - vei og bane

Målet med Ringeriksløsningen har vært å få Ringeriksbanen og E16 høyere opp på de besluttende myndigheters agenda ved å fokusere på den betydningen Ringeriksbanen og E16 har som viktige nasjonale samfunnsøkonomiske løsninger.

NovaPRO

NovaPRO

NovaPro er åpent for alle kvinner som har tilknytning til Ringeriksregionen, som enten bor eller jobber her, og som kjenner en tilhørighet til det nettverket står for.

Skole - Næringsliv

Skole - Næringsliv

Vi er opptatt av å tilrettelegge for og bidra til å skape kontakt mellom skole og næringsliv i Ringeriksregionen. Lokalt næringsliv og våre medlemmers fremtidige rekrutteringsbehov står sentralt i skole-næringslivstiltak vi engasjerer oss i.

Trainee Ringerike

Trainee Ringerike

Trainee Ringerike er et samarbeid mellom Ringerike Næringsforening (RNF), Universitetet i Sør Øst Norge (USN) og utvalgte bedrifter i Ringeriksregionen.