Prosjekter

ByLab Hønefoss

ByLab Hønefoss

ByLab Hønefoss (bylaboratorium) - byens og regionens puls og nervesenter. ByLab skal være en nøytral arena for dialog, samarbeid og samskaping knyttet til byutviklingen i Hønefoss. ByLab Hønefoss er et samarbeidsprosjekt mellom Ringerike Næringsforening og Ringerike kommune.

Byutvikling

Byutvikling

Hønefoss sentrum er hjertet i vår region og byutvikling er en kontinuerlig prosess. RNF er opptatt av å samarbeide med både næringsliv og kommunen om byutvikling for å oppnå en bærekraftig utvikling og attraktivitet i fremtiden.

Ringeriksløsningen - vei og bane

Ringeriksløsningen - vei og bane

Målet med Ringeriksløsningen har vært å få Ringeriksbanen og E16 høyere opp på de besluttende myndigheters agenda ved å fokusere på den betydningen Ringeriksbanen og E16 har som viktige nasjonale samfunnsøkonomiske løsninger.

NovaPRO

NovaPRO

NovaPro er åpent for alle kvinner som har tilknytning til Ringeriksregionen, som enten bor eller jobber her, og som kjenner en tilhørighet til det nettverket står for.

Skole - Næringsliv

Skole - Næringsliv

Vi er opptatt av å tilrettelegge for og bidra til å skape kontakt mellom skole og næringsliv i Ringeriksregionen. Lokalt næringsliv og våre medlemmers fremtidige rekrutteringsbehov står sentralt i skole-næringslivstiltak vi engasjerer oss i.

Trainee Ringerike

Trainee Ringerike

Trainee Ringerike er et samarbeid mellom Ringerike Næringsforening (RNF), Universitetet i Sør Øst Norge (USN) og utvalgte bedrifter i Ringeriksregionen.

Samarbeid

Samarbeid

Ringerike Næringsforening har flere samarbeidsprosjekter med andre viktige aktører og premissgivere innenfor bl. a næringsutvikling.