Viken Skog SA kjøper seg opp i Moelven Industrier ASA - benytter seg av forkjøpsretten

20.01.2021
Hønefoss, 20.01.2021: Før jul 2020 meldte Glommen Mjøsen Skog SA at de selger 12 prosent av sine aksjer i Moelven Industrier ASA til pensjonsselskapet KLP (Kommunal Landspensjonskasse). Viken Skog SA har i henhold til aksjonæravtalen forkjøpsrett, og har meddelt Glommen Mjøsen Skog at de benytter seg av denne.

Styret i Viken Skog besluttet mandag å benytte seg av retten i aksjonæravtalen om forkjøpsrett til aksjene som er annonsert solgt til Kommunal landspensjonskasse. Kjøpet innebærer at Viken Skog investerer ca. 290 millioner kroner og øker dermed sin eierandel i Moelven Industrier til om lag 33%.


Styreleder Olav Breivik i Viken Skog sier at dette er en viktig investering for skogeierne. -Viken Skog har lenge ønsket å bli en større eier i Moelven Industrier. Det viktigste for oss med denne investeringen er å sikre at våre andelseiere kan ta større del i verdiskapingen til Moelven i årene fremover. Moelven Industrier er et ledende tremekanisk selskap i Skandinavia, og er godt posisjonert for å sikre en god utnyttelse av tømmer som råstoff i et marked i vekst, sier Breivik.


-Viken Skog ønsker å bidra til at skogeierne får del i verdiene som ligger i Moelven Industrier. Vi er sikre på at vi skal få til en god løsning sammen med Glommen Mjøsen Skog som sikrer en framtidsrettet eierstruktur i Moelven Industrier med finansielle muskler for vekst og utvikling, avslutter Brevik. 

facebook

Siste nytt