Vekstbarometer for Ringeriksregionen 2021

23.03.2021
Vekstbarometeret for Ringeriksregionen ble i dag presentert direkte fra Strømmehotellet på Helgelandsmoen. Tema i årets Vekstbarometer var utfordringer og muligheter i kjølvannet av korona. Hvordan har virksomheter i regionen taklet utfordringene?

Steinar Aasnæss, Universitetslektor ved USN, kokluderer i sitt innlegg med at Ringeriksregionen fortsatt er et godt sted å bo, leve og drive næringsvirksomhet.


Noen hovedpunkter fra dagens presentasjon:   • Raskere endring mot en grønn og digital økonomi.

  • Distrikts-Norge og Ringeriksregionen svekker sin konkurranseevne i et tiltakende tempo.

  • Ingen tegn til økt innflytting til regionen, på kort sikt. 

  • Behov for økt kompetanse knyttet til digitalisering, innovasjon og adapsjon knyttet til nye forretningsmodeller.

  • Konkret handling knyttet til adapsjon, innovasjon og entreprenørskap.

  • Økt økonomisk integrasjon mot Osloregionen. 


Les hele rapporten her!


Link til sendingen her.


      


 

facebook

Siste nytt