Vei og bane - statsbudsjett 2021

12.10.2020
Fellesprosjektet (FRE16) er som nå godt kjent, tilgodesett med 170 mill kroner i forslaget til statsbudsjett fra regjeringen. Om dette var overraskende for mange, vil det være minst like overraskende om ikke beløpet blir hevet gjennom forhandlingene om budsjettet i Stortinget.

For 3 uker siden var Ringeriksløsningen sammen med representanter for Bergen Næringsråd, Vossaløysinga, Regionrådet i Hallingdal og Forum nye Bergensbanen på Geilo for å diskutere og drøfte hvordan vi nå både sammen og hver for oss kan jobbe med bane og vei mellom Østlandet (FRE16) og Vestlandet (K5), med sikte på å sikre fremdrift, oppstart og gjennomføring av disse viktige nasjonale og regionale prosjektene. 


Samferdselsminister Knut Arild Hareide har den siste tiden hatt et sterkt behov for å kjøle ned forventningene til både bevilgninger til store samferdselprosjekter og til det som kommer i nasjonal transportplan til våren. Han har uttalt direkte at mange kommer til å bli skuffet. 


Vår balanserte kommentar til budsjettforslaget er at det er både positive og mindre positive elementer i forslaget. Det positive er at prosjektet lever i regjeringens bevissthet og prosjektdirektør Morten Klokkersveen sier at dette gjør at prosjektorganisasjonen kan jobbe videre mot en investeringsbeslutning, forhåpentligvis våren 2021. Det noe mindre positive ved forslaget, er at beløpet er relativt  lavt, tatt i betraktning at det nå er viktig å kunne innløse og kjøpe ut eiendommer, og gjøre helt nødvendige forberedende arbeider for å holde fremdriften mot byggestart i 2022. 


Uttalelsene som er gitt i tillegg til det som fremgår formelt i budsjettdokumentet, peker så avgjort i positiv retning, og går i stor grad ut på å berolige oss når vi gir uttrykk for vår bekymring for om prosjektet nå igjen er i ferd med å bli utsatt. Særlig blir det pekt på at det legges opp til å fatte en investeringsbeslutning i Stortinget i forbindelse med revidert statsbudsjett, våren/sommeren 2021. Underforstått, det blir da besluttet at prosjektet skal realiseres og får sine nødvendige bevilgninger. 


 

facebook

Siste nytt