TV-aksjon 2016 og ringedugnad - sammen får vi hjelpen helt frem.

17.10.2016
Årets TV-aksjon og Røde Kors skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden, sivile rammet av krig og konflikt. I Ringeriksregionen arrangeres det ringedugnad 17. oktober.

Mandag 17. oktober inviterer RNF, Ringerike Utvikling og Ringerike og Hole Røde Kors næringslivet i Ringerike, Hole og Jevnaker til ringedugnad for TV-aksjonen NRK og Røde Kors. Hero/Hvalsmoen Transittmottak er vertskap. Deltakere i ringepanelet skal sammen kontakte sitt nettverk og samle inn flest mulig bidrag til årets TV-aksjon og Røde Kors. Behovet for humanitær hjelp rundt i verden er stort, og alle bidrag til årets aksjon er med på å gi håp og livsviktig hjelp til mer enn to millioner mennesker.


Årets TV-aksjon skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden – sivile rammet av krig og konflikt. Gjennom TV-aksjonen skal mer enn to millioner mennesker få livsviktig hjelp.Krig og vold skaper enorme lidelser. Mennesker blir drept, og ringvirkningene for lokalbefolkningen er katastrofale. De mangler vann, mat og medisiner, helsetilbudet svekkes, de må flykte fra hjemmene sine og har ingen jobb å gå til. Dette fører igjen til underernæring, helseproblemer, utrygghet og fattigdom.


Årets TV-aksjonsmidler går til Røde Kors sitt arbeid i ni land hvor sivilbefolkningen i mange år har lidd under krig og konflikt: Syria, Libanon, Sør Sudan, Afghanistan, Somalia, El Salvador, Guatemala og Honduras. Pengene går også til å hjelpe flyktninger som har kommet til Norge. 


Om vi ikke når deg er det mulig å støtte årets TV- aksjon og Røde kors sitt arbeid her.


Mer om årets TV-aksjon.

facebook

Siste nytt