Svein gir seg etter 18 år som etablererveileder

30.11.2020
Etter 18 år som etablererveileder gir Svein Eystein Lindberg seg i en alder av 66 år. Nå kan han gjøre som han vil! Han har mange planer for fremtiden, så pensjonisttilværelsen blir ikke å ligge på latsiden.

Ringerike EtablererSenter RES ble etablert i 1999 som et samarbeid og spleiselag mellom Ringerike Næringsforening som initiativtaker, de tre kommunene i regionen, Innovasjon Norge og Buskerud Fylkeskommune. Svein Eystein overtok i april 2002 da i en deltidsstilling. Det året var det 41 personer som søkte RES om veiledning. Etterspørselen har økt jevnt, og fra 2009 var det behov for at Svein Eystein jobbet fulltid som etablererveileder. De siste 10 årene har det vært i gjennomsnitt 250 mennesker innom kontoret for veiledning hvert år. RES har de siste tre årene blitt fullfinansiert av de tre kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker, med henholdsvis 900 000, 250 000 og 250 000.  

 

RES og Svein Eystein har betydd mye for mange. Fra Svein Eystein overtok i 2002 til i dag 2020 har over 2000 enkeltpersoner søkt veiledning og kurs hos RES. Etablererne har i gjennomsnitt hatt behov for 4 veiledningstimer, og det har vært nesten like mange kvinner (47%) som menn (53%). Det er stor spredning på bransjer, men 49% er innenfor handel, håndverk og konsulentvirksomhet. Kommunefordelingen har vært slik:

 

 • Ringerike 72%

 • Jevnaker 12%

 • Hole 10%

 • Andre kommuner 6%


 •  
 

Tjenestene RES tilbyr:

 

 • Veiledning - en til en møter

 • Etablererkurs tilpasset etablererne

 • Pitchekonkurranse

 • Etablererpanel, en mulighet til å få testet ut ideen foran et fagpanel. 

 • Mentorordning

 • Nettverk for gründere

 • Etablererkontorer i en oppstartsfase

 • Konsulentbistand

 • Etablererkurs for Norges Handikapforbund og Norges Blindeforbund

 • Veiledning i etablerte foretak 


 •  
 

En statistisk undersøkelse gjennomført sommeren 2020, viser at det er etablert ca. 1 250 foretak som sysselsetter nesten 2 000 personer fra 2002 til i dag. 

 

RES har også bidratt til finansieringen på 20 mill. kroner til våre kunder gjennom perioden. 

 

Vi i RNF jobber nå sammen med styret med videre finansiering av Ringerike EtablererSenter, og en arvtaker etter Svein Eystein. Dette tilbudet er en viktig satsning for RNF, for kommunens næringsplan og en unik mulighet for alle de som går rundt med en drøm om å starte for seg selv.   

 

Svein Eystein jobber ut november 2020. 

facebook

Siste nytt