Store utfordringer for næringslivet i Ringeriksregionen

16.03.2020

Kjære medlemmer og samarbeidspartnere


Vi har valgt å utsette samtlige av våre egne møter og arrangementer med mer enn 5 deltakere (oss selv inklusiv), foreløpig ut mars måned, deretter vurderer vi situasjonen fortløpende. Ved behov gjennomfører vi møter via Skype. 


Svært få, om noen, har opplevd noe som ligner på dette. Å "stenge" ned Norge, slik det nå gjøres, har aldri vært gjort i fredstid tidligere. Dette får formidabelt store konsekvenser for næringslivet, kulturlivet og samfunnet som helhet. Selv om de aller fleste rammes av situasjonen, på den ene eller andre måten, er det noen som rammes hardere enn andre. Mange av dere må ta vanskelige avgjørelser - skal virksomheten stenges/stoppes, må vi permittere våre ansatte, har vi penger på konto til å bettale våre løpende utgifter osv. 


Heldigvis har vi ansvarlige politikere som har forstått alvoret og vet når de skal sette partikjepphestene på stallen. Regjeringen varslet i går kveld søndag 15. mars at de utsetter innbetalingen av arbeidsgiveravgiften og etablerer låne og garantiordninger på minst 100 milliarder kroner. Det er i dag, mandag 16. mars vedtatt med tverrpolitisk enighet i Stortinget, en tiltakspakke for næringslivet og lønnstakere med kraftfulle og målrettede tiltak for å avhjelpe og bøte på skadeeffektene av pandemien. 


Les mer om krisepakken her


Det er naturlig å tenke at kommunene også kan være en del av de potensielle tiltakene. Siden mange bedrifter vil oppleve delvis eller endog helt bortfall av inntekt, vil likviditetsutfordringen være av de mest kritiske utfordringene. Mange opplever det også krevende å navigere i lovverket knyttet til karantene, permitteringer mv. Utfordringen er spesielt stor akkurat nå, siden reglene gjøres om og avgjørelser må tas raskt. På nettsiden til regjeringen, Virke, NHO og NAV kan du holde deg oppdatert på næringslivs spørsmål knyttet til COVID-19 viruset. 


Vi i RNF følger med på tiltak som iverksettes av myndighetene, og vi er tilgjengelig dersom det er noe vi kan bidra med, eller om du trenger noen å snakke med. 


Med vennlig hilsen Jan Erik, Kristin, Svein & Linn


facebook

Siste nytt