Siste nytt om Ringeriksbanen - Nå forventer vi en rask klargjøring fra Regjeringens side

04.03.2021

Ringeriksbanen og ny E16 til Hønefoss vil, ifølge Regjeringen, bli prioritert i første periode av kommende Nasjonal Transportplan (NTP). Regjeringen sier også at den legger opp til en investeringsbeslutning for prosjektet i Stortinget i år. 


Regjeringens NTP-lekkasje om overføring av ansvaret for prosjektet til Nye Veier og mulig byggestart i 2024/2025, skaper imidlertid ny, stor usikkerhet om Ringeriksbanen/E16 - og dermed også Bergensbanens forkortelse med èn time. I verste fall kan dette innebære en ny, betydelig utsettelse og at prosjektet på ny settes i spill. Det vil være helt uakseptabelt, og noe som vi i så fall aktivt vil arbeide for å forhindre. 


Vi forventer en rask klargjøring fra Regjeringens side. Planleggingen er gjort, nå må vi komme i gang med arbeidet og få spaden i jorda! 

facebook

Siste nytt