Saga Ringerike: - utvikling og spesialisering

08.06.2022
Regnskapsbransjen ble dømt nord og ned i møtet med teknologi, digitalisering og automatisering. Så feil kan man ta. Saga Regnskap Hønefoss, ett av distriktets ledende regnskapsbyråer, opplever stadig vekst og har aldri har hatt mer å gjøre enn nå. Spesialisering og investering i medarbeidernes kompetanse er her to viktige suksessfaktorer.
 
Regnskapstjenester er i dag blant de største næringene i Ringerike. Med stor tetthet av regnskapsbyråer, omtales Hønefoss gjerne som landets regnskapshovedstad. Drøyt to hundre regnskapsførere lokalisert innenfor noen få kvadratkilometere har gitt regionen en ledende posisjon nasjonalt.

Men er det marked for så mange regnskapsbyråer lokalt?

– Så absolutt, fremholder Magnus Haugerud, daglig leder i Saga Regnskap Hønefoss. Vi har alle spesialisert oss innen ulike nisjer. Noen jobber lokalt, mens andre også har en nasjonal portefølje. Selv har vi spisset oss inn mot enkelte bransjer, med størsteparten av porteføljen utenfor distriktet.

Da Knut Haugerud startet regnskapsbyrå på 1980-tallet, avdekket han et stort behov for bistand til regnskap blant tannleger og leger. I dag er byrået størst på landsbasis innen tannlegebransjen. - Tannleger er fortsatt en av våre største kundegrupper. Fra å føre regnskap for enkeltforetak, jobber vi i dag med landets ledende tannlegekjeder med alt fra regnskap til konsolidering og rådgivning ved oppkjøp av klinikker.

Vekst og utvikling
Det er mange år siden Magnus Haugerud tilbragte skoleferier med å kopiere bilag i farens regnskapsbyrå i Løchen Fogth-gården i Hønefoss. For fem år siden overtok han sjefsstolen i vekstbedriften da grunnlegger, Knut Haugerud, takket av som daglig leder og overlot ansvaret for Saga Regnskap Hønefoss til sønnen. Etter dette har det vært fem år med vekst og utvikling. Saga Regnskap sysselsetter i dag 80 regnskapsførere fordelt på fire kontorer. I alt 60 av disse arbeider i Hønefoss, 10 i Saga Regnskap Tønsberg og 10 i Sørum Økonomi, som foreløpig ikke er profilert inn i Saga Ringerike.

- Min far har nok alltid vært en like stor gründer som regnskapsmann, sier Haugerud. - Hans policy har hele veien vært å reinvestere i selskapet gjennom utvikling av nye konsepter, testing av ny teknologi og involvering i ulike oppstartsselskaper. Investering i det sosiale miljøet står høyt på prioriteringslisten. Det har sikret solide, gode arbeidsplasser. Kort oppsummert; vårt fokus er å gjøre de rette tingene i riktig fart, forteller Magnus Haugerud.


Endring og utvikling
I likhet med annet næringsliv, er regnskapsbransjen i stadig endring og utvikling. Hva tiden benyttes på har endret seg radikalt og menneskene i prosessene er blitt viktigere enn noensinne. Saga Ringerike investerer mye tid og ressurser på å løfte kompetanse, bygge forståelse og sørge for å få alle sine medarbeidere med på denne reisen.

- Digitaliseringen og automatisering av rutineoppgaver frigjør tid til å bistå kunder i tyngre prosesser. Vi er i langt større grad engasjert i drift. Regnskapsførere har gått fra å være rene «tallknusere», til å bli selskapenes nærmeste rådgivere, forteller Haugerud.


Flere tjenester bygger tettere bånd til kunden. Saga Consult er konsernets konsulentselskap innen bedriftsrådgivning, med et tjenestetilbud i forlengelse av regnskapsbyrået. I tillegg består Saga Ringerike av Saga Entreprenør Regnskap, Saga HR, Saga Bedriftshelsetjeneste, Tudu og Duit.

Tilgang på kompetanse
Ifølge Haugerud skyldes den lokale regnskapssuksessen i stor grad god tilgang på faglig kompetanse. Universitetet i Sørøst-Norge (USN) Campus Ringerike, tidligere Høyskolen i Buskerud, har lenge utdannet studenter med nødvendig faglig bakgrunn.
– De største lokale regnskapsbyråene samarbeider alle tett med USN gjennom den såkalte Økonomiklyngen. Samlet fronter vi bransjen og de unike mulighetene den har å by på, så får vi heller knive litt når det kommer til rekruttering, sier Haugerud.

Næringsmaster i regnskap og revisjon er et nytt og fremtidsrettet utdanningsløp ved USN. Det har åpnet opp for nok en verdifull rekrutteringsmulighet, hvor studenter kombinerer 50 prosent jobb med mastergrad over tre år. Saga Regnskap har med stort hell benyttet denne muligheten. Nå håper de at den nyansatte masterstudenten, opprinnelig fra Bergen, finner Ringerike attraktivt nok til å bli værende etter endt studie.

Fremtidsrettet
- Samhandling skaper utvikling og vekst. Med den utvikling vi opplever innenfor vår bransje og ikke minst i Hønefoss og Ringeriksregionen, så var det viktig for oss å melde oss inn i Ringerike Næringsforening. Vi på vår side skal bidra med å vise de gode historiene og utallige muligheter som finnes innenfor vår bransje. Samlet kan vi vise at vi er en region som tilbyr varierte og spennende karrieremuligheter - og at dette er attraktivt nok til at de også velger å bosette seg her, avslutter Haugerud.


 
Medlemsnytt
facebook

Siste nytt