Ringeriksporteføljen: - Helsvart historisk løftebrudd

06.10.2022 | Terje Dahlen
- Regjeringen utsetter – og i realiteten skrinlegger – nå ett av de viktigste, mest samfunnsøkonomisk lønnsomme og modne samferdselsprosjektene i Norge.  Det er uakseptabelt og klart i strid med stortingsflertallets vilje, sier Terje Dahlen, daglig leder i Ringerike Næringsforening (RNF). Han mener at Regjeringen nå kaster 12 av sine egne ordførere langs Bergensbanen foran bussen.
 
I sitt forslag til statsbudsjett for 2023 foreslår Regjeringen å tilbakeføre prosjektansvaret for Ringeriksbanen til Bane NOR, mens ansvaret for E16-prosjektet fortsatt skal ligge i Nye Veier. Det beskrives en prosess frem mot ny NTP som etter planen skal behandles i løpet av 2024. Det betyr i praksis at prosjektene legges brakk og settes i spill igjen. Ingen friske midler legges inn.


-Alle forstår at vi er inne i krevende tider og at prosjekter kan måtte skyves på når andre ting prioriteres. Det vi ikke forstår er at et prosjekt som først vil kreve betydelige bevilgninger flere år frem i tid nå i praksis skrinlegges. For det er det som skjer – prosjektet skyves bare ut i det blå, og det åpnes for nye omkamper.

- Splitting av prosjektet er helt uforståelig, uavhengig av om det er Nye Veier eller andre som skal stå for jobben.  Forslaget innebærer at Nye Veier må planlegge dette inn i sin portefølje med usikker fremdrift. Ny reguleringsplan må antagelig lages. Dette betyr i praksis en skrinlegging eller i beste fall utsettelse på ubestemt tid.

-Ap lurte SV for 30 år siden, nå forsøker de å gjenta dette og har SP med på laget. Det er her rett og slett utrolig feigt av Regjeringen å ikke være ærlig om sin egentlige plan, understreker Dahlen som fortsetter:

- Dette er et historisk løftebrudd fra Regjeringens side.
Ringeriksporteføljen er først og fremst et nasjonalt prosjekt, men det får store ringvirkninger lokalt. Regjeringen svikter Ringeriksregionen, Buskerud og alle kommuner langs Bergensbanen. Tog som fremtidig kollektivt alternativ skyves ut i mørke. Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp) har her regelrett lurt innbyggere og næringsliv. 2 mrd er brukt på planlegging av noe de ikke vil bygge. Partiene har også sviktet alle sine velgere i de 14 kommunene langs Bergensbanen. Hele 12 av disse kommunene har ordførere fra regjeringspartiene, og disse kastes nå regelrett foran bussen av sine kolleger i Regjeringen. 

- Innbyggerne langs Bergensbanen vil rett og slett ikke akseptere Regjeringens forslag - de vil stå opp mot dette frem mot stortingsbehandlingen av Statsbudsjettet - og mot neste års Kommune- og fylkestingsvalg, fastslår Terje Dahlen.
 
facebook

Siste nytt