Brasserie Fengselet mottok RNFs næringspris for 2015. Foto: Futuria

Ringerikskonferansen 20. oktober 2016

26.08.2016
Programmet for årets Ringerikskonferansen spikres i disse dager, og vi er sterke i troen på at også årets Ringerikskonferanse vil oppleves å svare til forventningene i forhold til det paradigmeskiftet vi står overfor i Ringeriksregionen.

Foruten inspirerende og interessante foredrag med nasjonale foredragsholdere, er konferansen en av de største arrangementet av sitt slag der 250 deltakere fra næringsliv, politikk, offentlig forvaltning og samfunnsliv for øvrig samles. De siste år med ventelister for deltakelse.


Ringerikskonferansen arrangeres på Ringerike Kultursenter. Bror Andersen er konferansier og ansvarlig for lokale kulturinnslag. Brasserie Fengselet serverer lunsj og fingermat.


Sett av torsdag 20. oktober,- dette er ganske enkelt en dag du ikke kan gå glipp av.


Program og påmeldingsinformasjon.


 

facebook

Siste nytt