Oppsummering av året 2020

30.12.2020
Vi ønsker å takke alle våre medlemmer og samarbeidspartnere for i år, ved å oppsummere noe av det året har inneholdt for vår del. Annerledesåret 2020 har vært et meget spesielt år, svært få, om noen, har opplevd noe som ligner dette. Til tross for usikkerhet og utfordringer har vi hatt stor aktivitet hos RNF. Vi opplever at vi har jobbet med viktige ting og vært synlig på mange arenaer.

Vi startet det nye året med å reise ut å besøke flere av våre medlemsbedrifter, slike besøk er inspirerende, nyttig og ikke minst veldig lærerikt. Det er viktig for oss å være oppdatert på hva næringslivet er opptatt av og hva som står på våre medlemmers dagsorden. Blant tilbakemeldingene fra disse besøkene blir viktigheten av å holde trykket oppe for realisering av ny E16 og Ringeriksbanen oftest nevnt. Dette er det viktigste premisset for videre vekst og utvikling av Ringeriksregionen. Ringerikskonferansen og andre små og store nettverksarenaer som møteplass for det lokale næringslivet ble også hyppig nevnt. 

 

 

Vi har deltatt på NHOs årskonferanse i Drammen, Tømmer & marked konferansen på Sundvollen, frokostmøter med Næringsplan som tema, Sentrumskonferansen, gjestet Ringblad-podden ved et par anledninger, Ringeriksløsningen har vært på Geilo for å diskutere og sikre fremdrift, oppstart og gjennomføring av viktige regionale og nasjonale prosjektene. RNF har i samarbeid med andre aktører planlagt og gjennomført frokostforedrag "Waterhole Ringerike", presentasjon av Vekstbarometeret, Kommune-NM og andre frokostmøter. 

 

Da kalenderen viste 12. mars og Norge "stengte" ned, husker vi alle Ernas budskap. Et større inngripen i folks liv, har aldri tidligere skjedd i fredstid. Konsekvensene var enorme, og det rammet alle, noen hardere enn andre. I samarbeid med de tre kommunene i Ringeriksregionen, NAV, USN, Visit Innlandet  og Pan Innovasjon etablerte vi i RNF en krisestab for næringslivet, hvor vi blant annet har bistått bedrifter med søknadsprosesser ifb med støtteordninger, gitt råd, veiledning og trøst. Med bistand fra Næringsstiftelsen og Nueva It, etablerte vi www.honefoss.no en felles nettside for varehandelen i Hønefoss for hjemlevering av varer, når butikkene i en periode hadde stengt og etterhvert begrensede åpningstider. Kultur og underholdningsbransjen ble også hardt rammet i den tidlige fasen av nedstengingen. I samarbeid med lokale kulturaktører og viktige bidragsytere tok vi i RNF initiativet til "Hønefoss Live"; kulturelle live sendinger fra Gledeshuset som ble strømmet gratis på nett, til glede for byens innbyggere og med ideen om å skape noe som samler folk. 

 

 

I slutten av mars kom det endelig en gladnyhet! Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok den statlige reguleringsplanen for Ringeriksbanen og ny E16 Høgkastet-Hønefoss! Dette prosjektet vil ha stor betydning for det lokale næringslivet, og er et veldig viktig tiltak for å sikre sysselsettingen, reiseliv og vekst i regionen. Timingen kunne ikke passet bedre! 

 

 

Våre tre traineer fra kull 4 fullførte og avsluttet sitt 18 måneder traineeprogram hos tre av våre medlemsbedrifter. Vi er glade og stolte over å høre at alle tre har fått tilbud om fast jobb og blir værende i regionen. 

 

Dette året har vi tatt en tydelig og klar rolle i by- og sentrumsutviklingen for Hønefoss. Prosjektleder Kristin har dedikert mye av sin tid i 2020 til ‘Erigo’ og har samarbeidet tett med kommunen, gårdeiere, handelsnæringen og frivillige for tiltak som skal bidra til økt bo, besøk og etableringsattraktivitet i Hønefoss. Kristin og Linn har vært på flere inspirasjonsturer i året som har gått; Moss, Asker, Gjøvik, Brummundal og Tønsberg. Erfaringsutveksling er nyttig i arbeidet vårt med byutvikling i tillegg til nettverksbyggingen. Flere tiltak er initiert, fullført og konkrete tiltak er under etablering; Framsnakk-kampanjen, ByLab Hønefoss, oppgradering av lekeplassen på torget, en mulig etablering av skøytebane og vannspeil i sentrum for å nevne noen. Byutviklingsprosjektet Erigo har satt seg som mål om å bli nominert til "Årets sentrum 2021". 

 

 

Som en viktig del av byutviklingsstrategien ligger parkeringsstrategien for sentrum, fordi parkeringsløsningene har betydning for et aktivt, økonomisk vellykket og mangfoldig byliv. Parkeringsstrategien bygger opp under målsettinger fra byplanen, å stimulere og vitalisere handel, service, kultur og bosetting i sentrum. Kommunestyret i Ringerike vedtok den nye parkeringsstrategien for Hønefoss og tredde i kraft rett før sommeren. Dette har vært et spesielt viktig tiltak for handel i sentrum og ikke minst omdømmebyggingen for byen. 

 

En stor del av de planlagte opplevelsene og arrangementene for sentrum ble desverre avlyst grunnet koronasituasjonen. Sentrumsaktiviteter handler om å samle folk og skape aktivitet. 2020 har ikke vært året for slik aktivitet, snarere har det handlet om å bidra i dugnaden for å begrense smittespredningen. På tampen av året klarte vi likevel, i samarbeid med flere viktige aktører,  å gjennomføre en nedtonet "Jul i Hønefoss" som i år først og fremst handlet om å skape ekte julestemning. Det ble julelys, julemusikk, pepperkakeutstilling, torghandel og utdeling av godteposer i sentrum, til glede for byens brukere. 

 

RNF er ellers også synlig i viktige diskusjoner rundt fremtidens næringsliv i regionen. Blant annet har RNF i 2020 bidratt i arbeidet med kommunens næringsplan 2-1.  Grunnlaget for næringsplanen var Jan Erik, sammen med andre viktige samarbeidspartnere med å utarbeide i 2018. Vi har etablert Næringslivets studentpakke, hvor vi aktivt bidrar til at studentene ved universitetet og næringslivet i Ringeriksregionen kommer tettere på hverandre. Ved å koble nye ideer og kunnskap til eksisterende kompetanse tidlig, kan vi få ut vikitg synergier for vekst og videre utvikling i regionen vår. 

 

Ringerikskonferansen har gjennom mange år vært et av våre tydeligste og mest populære ‘produkter’. Årets Ringerikskonferanse måtte desverre avlyses grunnet Covid-19. Vi kommer sterkere tilbake! Utdelingen av RNFs Næringspris 2020 og Ringerike gründerpris 2020 skjedde derfor under et mindre arrangement på Klækken Hotell i slutten av november. 

 

 

Våren 2020 rekrutterte vi to nye traineer med oppstart høsten 2020 hos henholdsvis Tronrud Engineering og Ringerike kommune. Rett over sommeren kickstartet vi kull 6 Trainee Ringerike. Vi ønsket å sørge for at våre traineer ble kjent med byen og mulighetene som Hønefoss kan by på og tok de med på en aldri så liten byvandring med quiz i nydelig sommervær, etterfulgt av en flott tur langs elven med Dronning Tyra. Vi avsluttet ettermiddagen med omvisning på Galleri Klevjer på Helgelandsmoen. Traineeprogrammet vårt er et annet tydelig RNF-produkt som har blitt godt etablert og mottatt i næringslivet. Vi er veldig stolte av traineene våre og av å kunne bidra til å tiltrekke ny, viktig kompetanse til regionen.

 

 


På etablerersiden har Svein hatt over 200 deltagere til etablererveiledning.  Dette viser at det er et stort behov for denne tjenesten og at vi har mange potensielle grundere i vår region. Ringerike EtablererSenter (RES) har vært en viktig del av vår virksomhet gjennom mange år og vi er stolte av å ha høy kompetanse og kunnskap på området. 1. desember gikk Svein Eystein Lindberg, leder for RES, av med pensjon. Vi takker Svein Eystein for den fantastiske innsatsen han har lagt ned i RNF`s etablererveiledertjeneste gjennom de siste 18 år. Takk for alle råd og veiledningstimer du har gitt etablerere i Ringeriksregionen, som leder av mentorgruppen som støttespiller og samarbeidspartner! Lykke til med pensjonisttilværelsen! 

 

Ved årets slutt takker også Jan Erik Gjerdbakken av som daglig leder i RNF gjennom de siste 15 årene. Vi ønsker å takke deg for den formidable innsatsen og ditt engasjement for næringslivet i Ringeriksregionen. Vi tørr påstå at ingen har så lang ansiennitet i arbeidet lokalt for ny vei og bane, som deg. Gleden var stor da den statlige reguleringsplanen ble vedtatt i mars 2020, men noe sier oss at du ikke kommer til å lene deg tilbake og hvile av den grunn. Vi ønsker deg lykke til i din nye tilværelse som pensjonist! 

 

På nyåret ønsker vi Terje Dahlen velkommen til Ringerike Næringsforening!

 

Med dette ønsker vi dere alle en riktig god jul og et godt nyttår. 

 

 

facebook

Siste nytt