Ringerikegutta

Nytt medlem - Velkommen!

05.01.2023 | Kristin Ranem Rønsdal
Vi har gleden av å ønske ØMF Asker Ringerike AS velkommen som medlem hos oss. 

ØMF Asker Ringerike AS inngår i Ø.M. Fjeld-konsernet og består av to regionkontorer; henholdsvis på Hønefoss og i Asker. Selskapet står for Ø.M. Fjelds byggeaktiviteter i områder som omfatter Ringerike og hele den nordvestlige delen av Oslofjord-regionen. 

ØMF Asker Ringerike AS har 100 ansatte fordelt på 40 funksjonærer og 60 fagarbeidere i betong – og tømrerfaget. 

Fjeld-konsernet: 

ØM. Fjeld er en ledende byggentreprenør og eiendomsutvikler på Østlandet. Selskapet ble etablert i 1948, og hovedkontoret har hele tiden ligget på Kongsvinger. Med regionkontorer og datterselskaper i en rekke byer, betjener vi både private og offentlige oppdragsgivere over hele østlandet.

Selskapet har over 600 ansatte, og entreprenørvirksomheten omfatter sju driftsselskaper som dekker de fleste regioner på Østlandet. Med en årlig omsetning på mer enn fire milliarder kroner, er Ø.M. Fjeld den sjette største rene byggentreprenøren i Norge.

Les mer her: 

Medlemsnytt
facebook

Siste nytt