Ny støtteordning fra Innovasjon Norge til omstilling i reiselivsnæringen

07.12.2020
Regjeringen har stilt til disposisjon nye 300 millioner kroner til reiselivsnæringen til å gjennomføre prosjekter som skal bidra til nødvendig omstilling og en mer hensiktsmessig tilpasning av den samlede kapasiteten i næringen, samt bygge opp under målet størst mulig verdiskaping innenfor bærekraftige rammer. Dette kan også innebære omstilling bort fra reiselivsnæringen til andre næringer der ressursene utnyttes bedre.

Det er ikke krav til innovasjonshøyde i prosjektet.
facebook

Siste nytt