Nå kan du si din mening om hva som skal være de viktigste målene for Ringerike fram mot 2030

14.06.2021
Hva mener DU er viktigst for at Ringerike skal bli et enda bedre sted å bo, jobbe og besøke i 2030? Hva er det aller viktigst at kommunen i samarbeid med innbyggerne, næringsliv, lag og foreninger prioriterer for å øke både økonomisk og sosial bærekraft og bærekraft for klima og miljø?

Kommuneplanens samfunnsdel er det øverste styringsdokumentet i kommunen. Planen inneholder mål og strategier for hva vi skal jobbe med fram mot 2030, og skal gi retning til både samfunnsutviklingen, arealutviklingen og kommunens tjenesteproduksjon. Fram til 15. august er forslag til ny kommuneplan på høring, og DU har mulighet til å gi innspill til planforslaget.


Høringsutkastet til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030.


Om planforslaget


Kommuneplanens samfunnsdel setter lokale mål innenfor ni av FNs bærekraftsmål valgt ut av kommunestyret. Samfunnsdelen inneholder også en arealstrategi som gir overordna føringer for arealutviklingen.


Ringerike skal være et inkluderende samfunn, hvor vi sammen skaper gode, aktive liv. Vi ønsker mindre ulikhet i samfunnet, samtidig som vi er et kraftsenter for et arbeidsliv med høy verdiskapning. Vi ønsker et samfunn og et næringsliv som gjør grønn omstilling og smart ressursbruk til sitt fortrinn, og hvor vi ikke går ut over de økologiske tålegrensene til jorda vår. Vi skal skape et Ringerike som er et enda bedre sted å bo, jobbe og besøke.


Hva skal våre viktigste mål og strategier for å oppnå dette være? I høringsutkastet til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 er det foreslått konkrete, lokale mål om «sånn vil vi ha det i Ringerike», samt punkter om hva Ringerike kommune alene eller i samarbeid med andre skal prioritere for å nå disse målene.Hva ønsker kommunen innspill på? 


Ringerike kommune ønsker innspill til hele planforslaget, og spesielt:  • Arealstrategien, som inneholder føringer for arealutviklingen i kommunen generelt, og særlig for revisjon av kommuneplanens arealdel.

  • Hvilket ambisjonsnivå skal Ringerike ha for reduksjon av klimagassutslipp?

  • Forslag til slagord: Ringerike nærmest det meste - tett på by, kultur og naturKom med ditt forslag til slagord her!


Velkommen til åpne dager på ByLab Hønefoss i Fossveien 1.


På ByLab vil planforslaget og en utstilling knyttet til ny samfunnsdel være tilgjengelig i hele ByLabs åpningstid. Det inviteres også til fire åpne dager i løpet av juni, hvor noen fra administrasjonen i kommunen vil være tilgjengelige for spørsmål og innspill fra kl 11-17. Oversikt over de åpne dagene ser dere nedenfor. Alle dager vil noen som har god oversikt over helheten i planen være tilstede, men enkelte av dagene vil det være ansatte med spesiell kunnskap om ulike temaer til stede. Der tidspunkt for spesifikke temaer er annerledes enn åpningstiden, er det angitt i parentes for hvert tema.

Dato og åpningstid Tema
Onsdag 16. juni
Kl. 11-17

Bærekraftig by og lokalsamfunn
Naturmiljø
Infrastruktur og naturmiljø (11-13)
Kultur, idrett og fritid (13-15)


 Fredag 18. juni
Kl. 11-17
Bærekraftig by og lokalsamfunn, infrastruktur og naturmiljø
God utdannijng og oppvekst (11-14)
 Onsdag 23. juni
Kl. 11-17
Næringsutvikling, arbeidsplasser og næringsarealer (12-17)
Helse og livskvalitet (13-16)
Arealstrategi
 Fredag 25. juni
Kl. 11-17
Klima, naturmiljø og bærekraftig by og lokalsamfunn
Arealstrategi
Kultur, idrett og fritid

Har du innspill? 


Uttalelser til planforslaget sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til:
Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss


Frist for uttalelse er 15. august 2021.


I høringsperioden avholdes det åpne dager på ByLab med ulike temaer og mulighet for å stille spørsmål. 


Spørsmål kan rettes til:Mer info her

facebook

Siste nytt