Medlemsundersøkelse

10.01.2022

Vi ønsker din hjelp til å evaluere om vi lykkes i våre målsettinger, og om det samsvarer med hva dere som medlemmer ønsker og forventer fra oss. Undersøkelsen tar ca. 5-6 minutter å besvare.


Svar på undersøkelsen 


RNF jobber med å fremme næringslivets interesser, og å sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og jobbe her. Vi er en medlemsorientert, samfunnsbevisst aktør som legger til rette for nettverksbygging gjennom våre møteplasser; frokostmøter, bransjeforum, seminarer og konferanser. Vi setter også fokus på regionens næringsliv gjennom kommunikasjon på nettsiden, via nyhetsbrev og på sosiale medier. 


Formålet med Ringerike Næringsforening er slik det fremgår av organisasjonens vedtekter:


RNF skal yte tjenester til sine medlemmer gjennom å:  • Ivareta næringslivets interesser i Ringeriksregionen generelt og overfor offentlige myndigheter og leverandører av offentlige tjenester spesielt.

  •  Påvirke kommunale, fylkeskommunale og statlige rammebetingelser i relasjon til medlemmenes interesser og næringsutviklingsarbeid generelt, for å sikre en sunn og positiv utvikling.

  • Tilrettelegge arenaer, der positiv utvikling skapes gjennom samarbeid, innenfor og på tvers av bransjer og miljøer, samt mellom næringsliv, offentlige organisasjoner og kompetansemiljøer.

  • Fremme informasjon til nytte for næringslivet.

facebook

Siste nytt