Konsulentselskapet mm4 tilbyr kompetanseløft innen salgsfaget

12.11.2021
Konsulentselskapet mm4 satser på Ringeriksregionen med nyopprettet distriktskontor i Hønefoss, ledet av Hønefoss-mannen Gudmundur Klemensson. Selskapet, som ble etablert i Skien i 2016, tilbyr kurs og kompetanseheving innen salg og service, i tillegg til konsulent- og rådgivningstjenester innen IT og HR. Tidligere i år inngikk de også partnerskap med selskapet Orgbrain som tilbyr skreddersydde løsninger og plattformer for digitalt styrearbeid.

-Med den utvikling som Ringeriksregionen står ovenfor, så ser vi på dette som et meget spennende og interessant marked for oss. I oppstartsfasen vil Hønefoss-kontoret først og fremst tilby våre egenutviklede kurs innen salgsfaget, for så gradvis å utvide med flere av våre kompetanseområder, forteller styreleder og partner i mm4, Johann A. Haugen.


Salgs- og servicekurs er tilpasset alle de som jobber innen salgsfaget, spesielt butikkansatte, som gjerne har mange års jobberfaring, men som mangler formell kompetanse. Det innebærer 130 undervisningstimer fordelt over ett år, og tar for seg temaer som salg, service, økonomi, markedsføring og ledelse. Kurset er godkjent av Kompetanse Norge som en del av Kunnskapsløftet 2006. Det betyr at det finansieres gjennom statlige tilskuddsordninger og er dermed kostnadsfritt for alle som ønsker å delta.


– Vi er glade for å kunne tilby disse kursene kostnadsfritt – spesielt i en periode hvor flere har måttet tåle permitteringer eller oppsigelser som følge av koronakrisen. Kompetanseheving og opplæring er viktige faktorer for å kunne stå sterkere i arbeidslivet. Det er derfor gledelig å se hvor mange som lykkes gjennom vårt kursprogram. Over halvparten ender faktisk opp med å ta fagbrev i salgsfaget – og det med svært gode resultater, forteller Haugen.


mm4 har allerede arrangert flere kurs for butikkansatte i Ringeriksregionen og er godt i gang med å planlegge nye. – Det er viktig å favne bredt. Derfor legger vi opp til fleksible løsninger med både morgen- og kveldsundervisning, for å tilpasse oss en bransje med stor variasjon i arbeidstid og vaktordninger. Mest av alt er vi glade for endelig å kunne ønske velkommen til «klasseromsundervisning» igjen, etter en lang periode med digital undervisning, sier distriktsansvarlig Gudmundur Klemensson.


-Planleggingen har pågått en god stund, nå ser vi frem til å komme skikkelig i gang. Som nyetablerte i Ringeriksregionen, ser vi i mm4 frem til å bygge nye nettverk gjennom vårt medlemskap i Ringerike Næringsforening, avslutter Haugen.

facebook

Siste nytt