Kartverket ledet oss gjennom dagens frokostmøte

Kartverket fyller 250 år

08.06.2023 | Christian Aarbogh Bjerke
Kartverket er Norges sentrale myndighet for kartlegging og geografisk informasjon. På dagens frokostmøte hos Kartverket ble vi tatt med på en reise gjennom historien og fram til i dag. 

Kartverket er en uvurderlig ressurs for samfunnet, med deres viktige arbeid med å kartlegge og forvalte geografisk informasjon. Som den sentrale myndigheten for kartlegging og geografisk informasjon i Norge, spiller Kartverket en avgjørende rolle i å samle inn, behandle og distribuere omfattende kartdata og tjenester som er essensielle for ulike sektorer og for hele samfunnet.


En av de mest verdifulle bidragene til Kartverket er deres vedlikehold og oppdatering av det nasjonale kartgrunnlaget. Dette kartgrunnlaget utgjør et fundamentalt verktøy for arealplanlegging, infrastrukturutvikling, nødsituasjoner og miljøforvaltning. Ved å levere pålitelige og nøyaktige kartdata gir Kartverket et solid grunnlag for beslutningstaking og bidrar til effektiv ressursforvaltning.

Kartverket har også vært en pioner i å fremme digitaliseringen av offentlig sektor. Deres digitale kartløsninger og geografiske informasjonstjenester er tilgjengelige for både offentlige myndigheter, næringslivet og allmennheten. Dette har ført til betydelige forbedringer i effektivitet, innovasjon og tilgjengelighet innen ulike sektorer. Enten det er navigasjonsverktøy, planleggingsprogramvare eller geografiske analyser, tilbyr Kartverket verktøy som er avgjørende for moderne samfunnsutvikling.


I tillegg til å forvalte og tilgjengeliggjøre geografisk informasjon, spiller Kartverket en aktiv rolle i utviklingen av nasjonale standarder og retningslinjer for geografisk informasjon og kartlegging. Dette sikrer en enhetlig tilnærming og kvalitetssikring av kartdata, noe som er avgjørende for å sikre pålitelighet og sammenlignbarhet på tvers av ulike aktører og systemer.


En annen viktig funksjon av Kartverket er deres bidrag til den offentlige forvaltningen av land og eiendom. Gjennom deres register over eiendomsgrenser og eiendomsinformasjon, gir Kartverket en verdifull ressurs for rettssikkerhet, arealplanlegging, eiendomstransaksjoner og konfliktløsning. Ved å tilby pålitelige og lett tilgjengelige eiendomsdata, legger Kartverket til rette for en smidig og transparent prosess for alle involverte parter.


Kartverket spiller også en aktiv rolle i å fremme innovasjon og samarbeid innen geografisk informasjon. De samarbeider tett med akademiske institusjoner, forskningsmiljøer og næringslivet for å utvikle nye teknologier, metoder og bruksområder for kartlegging og geografisk informasjon. Dette bidrar til kontinuerlig forbedring og utvikling av feltet, og sørger for at
Kartverket forblir i forkant av den stadig skiftende teknologien.


Kartverket er en organisasjon som fortjener anerkjennelse for sin betydelige innsats i å levere verdifulle tjenester og data som er avgjørende for samfunnets utvikling og vekst. Deres arbeid legger grunnlaget for smarte beslutninger, effektiv ressursforvaltning og en tryggere og mer bærekraftig fremtid.

La oss fortsette å jobbe sammen, dele kunnskap og utforske nye løsninger som vil gi positive ringvirkninger for samfunnet vårt.

Tusen takk igjen til dere som kom på frokostmøte. Sammen kan vi virkelig gjøre en forskjell!

Medlemsnytt
facebook

Siste nytt