Hareide: Ringeriksbanen er vinner i revidert nasjonalbudsjett

09.05.2021
Det er positivt at Regjeringen nå varsler at den i revidert nasjonalbudsjett for 2021 (RNB) har endelig bestemt at Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16) skal overføres til Nye Veier. Vi vil gi Regjeringen ros for dens sterke trykk på denne prosessen.

Dette er et ytterliggere stort skritt på veien for å få realisert dette nasjonalt meget viktige prosjektet, som vil bidra til en betydelig verdiskapning på hele strekningen mellom Oslo og Bergen. 


Det er også positivt at Samferdselsdepartementet tar sikte på å inngå en rammeavtale og en planleggingsavtale med Nye Veier i juni 2021. Vi forutsetter at departementet holder denne tidsplanen, slik at disse avtalene er inngått før både Stortinget tar sommerferie og høstens stortingsvalg. 


Det er imidlertid avgjærende at Nye Veier AS får nødvendige rammevilkår til å kunne iverksette oppstart av arbeidene i tråd med det regjeringen selv har signalisert. Det innebærer oppstart av forberedende arbeider allerede i 2021/2022, og nødvendige midler til å gjennomføre grunnerverv slik at fremdriften ikke blir ytterliggere forsinket. Det er også avgjørende at den statlige reguleringsplanen ligger fast, og tilpasninger skjer innenfor rammene av denne. 


Sak i Aftenposten 7. mai 2021.

facebook

Siste nytt