God sommer!

02.07.2020

En dramatikk i form av et årsaksforhold ingen var forberedt på og ingen har trent på. Fra en tilnærmet total nedstenging av landet i mars, til en nå gradvis gjenåpning gjennom mai og juni. Så blir vi minnet på hver dag at vi fortsatt lever innenfor rammen av en pandemi, selv om vi her i Norge nå på de fleste viktige områder er på gult nivå. En nedstenging slik det skjedde i mars, har landet ikke opplevd tidligere - i hvert fall ikke i freds tid. Dette har rammet bedrifter, institusjoner og enkeltmennesker forskjellig. Noen er rammet svært hardt negativt og har fått sin situasjon og livet fullstendig snudd på hodet. Andre har merket lite til det hele, og noen har endog opplevd vekst, økning og en positiv ny tilværelse. Vi har heldigvis ikke opplevd noe konkursskred eller avviklingsbølge som en følge av koronakrisen. Når det er sagt, så er det vel desverre slik mange hevder, at alle effektene av krisen ikke har fått sitt endelige utslag enda. Høsten og vinteren kan nok for mange bli den store syretesten på hvordan vi kommer gjennom dette. Dere skal alle vite at RNF er på deres side og vi vil når som helst stille opp for våre medlemmer om noen ønsker eller har behov for å drøfte en krevende situasjon og en utfordrende tilværelse med oss. 


Også ferien i år blir av det spesielle slaget. Mange nordmenn som hvert år ferierer utenlands, blir i år tvunget til å feriere hjemme, selv om det også i forhold til utenlandsreiser er i ferd med å gjenåpnes. Vi er blant de som mener at det ikke er av de største forsakelser i livet, ikke å kunne feriere i utlandet et år i livet. Det finnes potensielt langt større forsakelser og offer en dette, som en følge av koronakrisen. Vår bedømmelse slik situasjonen fortoner seg for oss, er at denne sommeren og ferietiden vil være en kritisk periode for hva vi får av smittespredning fremover. Kan gjenåpningen fortsette gjennom sommeren og utover høsten, eller kan vi få et tilbakeslag i form av en smitteoppblomstring etter ferien? Det føler vi er det store og alvorlige usikkerhetsmomentet nå.


En aldri så liten moralpreken til slutt - bruk sommeren og kos dere, men opptre ansvarlig, hold avstand, vask hender, ikke oppsøk risikoområder, isoler deg og test deg om du føler deg syk. Tar alle dette ansvaret, er vi trygge på at vi kan fortsette normaliseringen her i Norge. Vi skal få hele Norge i gang igjen og da må vi alle ta vårt ansvar for det. 


Næringslivets hus holder sommersteng i juli, men er tilgjengelig på telefon og epost. 


HA EN RIKTIG GOD SOMMER OG GOD FERIE! 


Jan Erik Gjerdbakken, daglig leder RNF

facebook

Siste nytt