Terje Dalen fra AKA og Odd Midtskog.

Gårdeiere og varehandel samlet til felles møter

08.06.2016


Den 7. juni var gårdeiergruppen og varehandelen samlet til felles møte med tema "Hva er kritisk og hva er viktig for å lykkes både som gårdeier og butikkdriver i et bysentrum?"


Vår observasjon av deltakernes ansiktsuttrykk var både «a ha» og bekreftende nikk, men også et snev av resignasjon. Det var mange som nok følte at Odd Midtskog pekte på forhold som fremsto som et svært langt lerret å bleke.  Allikevel, en gang  og et sted må vi begynne. Den magre trøsten oppi dette, er at Midtskog ikke kunne komme opp med noen byer som har bleket hele lerretet enda. Hva dette kan føre til og hvordan vi skal angripe dette, blir en del av høstens oppgaver og utfordringer.


Terje Dalen fra AKA fortalte hvordan trafikkutviklingen har vært på Hvervenmoen siden åpningen, hvor kundene kommer fra og hva de tenker om hvilke muligheter dette også kan skape for sentrum. En stor del av trafikken og omsetningen i den nye handelsparken på Hvervenmoen er «importert», trafikk som ellers ikke ville vært her. Med en holdning om samarbeid,  er det vår klare oppfatning at sentrum kan trekke veksler på det faktum at handelen på Hvervenmoen trekker nye kunder og kjøpergrupper til Hønefoss.


Den 13. juni var det duket for det første dialogmøte med Ringerike kommunes administrative og politiske ledelse samlet. I salen satt det hovedsakelig gård-/grunneiere og utbyggere, men også med innslag fra de butikkdrivende i sentrum.


Fokus var rettet mot hvordan kommunen, gård-/grunneiere og utbyggere  kan finne frem til gode og smidige løsninger som sikrer den forutsigbarhet som skal til for å møte det krav til byutvikling som vil prege Hønefoss by de neste 10-20 årene. Ingen var uenig i erkjennelsen av at hverken kommunen eller utbyggerne vil lykkes uten å spille på lag og ha en tett kontakt og åpen dialog.


Kommunen ga umiddelbar positiv respons på ideen om å gjennomføre denne typen dialogmøter som mer regulatoriske møter fremover.

facebook

Siste nytt