Går sammen om å utforske muligheter for felles tremasseproduksjon på Hønefoss

03.03.2022

Viken Skog og BillerudKorsnäs vil danne et fellesforetak, der målet er å utrede mulighetene for fremtidig tremasseproduksjon på Treklyngen industripark i Hønefoss.


– Med BillerudKorsnäs har vi funnet en solid partner som i likhet med oss ønsker å utvikle en effektiv forsyningskjede og utforske produktmulighetene skogen gir oss. Allerede eksisterende infrastruktur på området gir et godt utgangspunkt for å etablere tremasseproduksjon med relativt lave investeringskostnader, sier styreleder Olav Breivik i Viken Skog.


Viken Skog og BillerudKorsnäs skal først sette i gang en investeringsstudie for fremtidig tremasseproduksjon med utgangspunkt i allerede eksisterende infrastruktur. Investeringsstudien, som skal ferdigstilles i løpet av første halvår i 2023, vil også se på mulighetene for å produsere biogass, og senere også løsninger for karbonfangst. Prosjektet er støttet med midler fra Innovasjon Norge.


–  Vi i Viken Skog har arbeidet målrettet for å få til mer verdiskaping innen prosessindustrien i Norge, og vi har gjort grundige forberedelser for å kunne engasjere oss sterkere i dette og bli en betydelig aktør. Lykkes vi med vårt engasjement, vil dette gagne både skogeierne og norsk verdiskaping fra fastlandsindustri. Industrisatsingen vil dessuten skape arbeidsplasser og være en vesentlig bidragsyter i sirkulærøkonomien. Dette er en gledens dag, og vi er på stø kurs mot å utvikle en bærekraftig og fremtidsrettet verdikjede basert på skogens ressurser innenlands. Vi gleder oss til å komme i gang sammen med vår samarbeidspartner BillerudKorsnäs, sier Olav Breivik.


Nærheten til skogrike områder og god kraftforsyning er viktige faktorer som gjør plasseringen i Treklyngen industripark aktuell. I tillegg er det gode fraktmuligheter videre med tog. Sidesporet fra tømmerterminalen i industriparken ble elektrifisert i 2019, og tremassen kan dermed fraktes klimavennlig hele veien til markedene.


– Dette initiativet er en del av BillerudKorsnäs sin strategi for bærekraftig og lønnsom vekst og støtter opp om vår ambisjon om å vokse innen produksjon av kartong. For å dekke det økende behovet for BCTMP til vår voksende kartongvirksomhet, ønsker vi å utforske mulighetene for å produsere denne massekvaliteten ved Treklyngen industripark sammen med Viken Skog. Som en del av samarbeidet planlegger vi å inngå en langsiktig leveringsavtale på virke med Viken Skog. Vi ser i utgangspunktet gode muligheter for å skape en effektiv forsyningskjede og konkurransedyktig tilgang til råvarene som trengs for å produsere fremtidens emballasjematerialer, forteller Christoph Michalski, konsernsjef i BillerudKorsnäs.


Pressekontakt: Helene Nygaardsvik Ruud, leder for marked og kommunikasjon Viken Skog

E-post: hnru@viken.skog.no eller mobil 41 35 14 48.

 


BillerudKorsnäs pressemelding og nyhetssak finner du her: 


https://www.billerudkorsnas.com/press--news/press-releases/2022/billerudkorsnas-and-viken-skog-to-explore-possibilities-for-joint-production-of-pulp 


https://www.billerudkorsnas.se/press--nyheter/pressmeddelanden/2022/billerudkorsnas-och-viken-skog-ska-utreda-mojligheter-att-skapa-gemensam-tillverkning-av-pappersmassa


 

facebook

Siste nytt