Er du klar for å skape vekst og utvikling for næringslivet i Ringeriksregionen?

14.08.2023 | Christian Aarbogh Bjerke
Vi søker ny Daglig leder

Norges mest spennende vekstregion de neste 10 årene - En meget utfordrende og spennende stilling  
Vår nye daglige leder er samfunnsengasjert og har en genuin interesse for næringslivet. Du er en samlende og begeistrende person i.f.t. lokalt næringsliv, politikere, kommuner og andre interessenter, og evner å jobbe tverrfaglig og skape troverdighet. Det er viktig å tilegne seg en god helhetsforståelse og se næringslivet ift den totale samfunnsutviklingen.
Du trives med å være synlig og jobbe på mange arenaer samt jobbe både operativt og strategisk. Det å delta- og være aktiv i samfunnsdebatten bør gi deg energi og motivasjon.  

Vi tilbyr deg
 • En unik mulighet og meningsfull jobb som skal bidra til å forme og utvikle næringslivet, regionen og lokalsamfunnet
 • Muligheten til å etablere deg i en viktig og synlig posisjon lokalt og regionalt  
 • Bygge et bredt nettverk innen næringslivet og det offentlige og sette spor etter deg
 • En meget utfordrende stilling med varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Store utviklings- og påvirkningsmuligheter faglig og personlig
 • Jobbe tett på- og samarbeide med et kompetent og engasjert styre
 • Konkurransedyktige betingelser

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver
 • Være en pådriver for vekst, utvikling og verdiskapning for næringslivet i Ringeriksregionen
 • Etablere et sterkere strategisk perspektiv på næringsutviklingen i regionen
 • Jobbe med de riktige prosjektene og oppgavene for å få de beste lokale, regionale og nasjonale rammevilkår for bedriftene i regionen
 • Tett dialog, samarbeid og påvirkning overfor politikken i regionen 
 • Sørge for fortsatt godt samspill mellom næringsliv, politikere, administrasjon og kommuner
 • Profilering og salg av regionen som et aktuelt og bra sted å drive næringsvirksomhet 
 • Styrking av medlemstilbudet med bransjeforum, fagforum, nye møteplasser og nettverksarenaer samt øvrige tilbud til medlemmene
 • Ytterligere forsterke RNF profil og omdømme som en utviklingsaktør

Ønskede kvalifikasjoner
 • Erfaring fra næringslivet og gjerne fra det offentlige (ikke et krav)
 • Relevant ledererfaring
 • God økonomi- og forretningsforståelse
 • Kunnskap om regionen og næringslivet samt lokal forankring er en fordel
 • Forstår det politiske landskapet og innehar nok kunnskap (ev. evner å tilegne seg) til å kunne manøvrere her
 • Erfaring med strategisk arbeid og trives med operative oppgaver

Personlige egenskaper
 • Helhetstenkende – gode strategiske og analytiske evner
 • Relasjons- og nettverksbygger 
 • Utadvendt og kontaktskapende
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Strukturert og systematisk arbeidsform
 • Stort engasjement og pågangsmot

Sjekk ut stillingsannonsen på Finn her: Stillingannonse

Høres dette interessant ut?

Ønsker du mer informasjon om stillingen så kontakter du rådgiver Glenn G. Hovde i Temp-Team på tlf. 982 44 777 eller epost gho@temp-team.no
Alle henvendelser og søknader blir behandlet konfidensielt også ovenfor oppdragsgiver i innledende fase hvis ønskelig. 
Søknadsfrist er snarest og senest 31.08.2023
Aktuelle søkere vil kunne bli kontaktet fortløpende.
RNF
facebook

Siste nytt