Terje Dahlen daglig leder RNF

Daglig leder Terje Dahlen slutter i RNF

30.06.2023 | Wenche Ravlo
Styret må dessverre meddele at Terje Dahlen har sagt opp sin stilling som daglig leder i Ringerike Næringsforening (RNF). Han vil fra årsskiftet  gå over i ny stilling som Utviklingsdirektør Øst i HRP.
RNF har vært gjennom en periode med god vekst og endringer i organisering og arbeidsform som vi mener vi har lykkes godt med. Derfor beklager vi også at Terje slutter, samtidig som vi har forståelse for det valget han har tatt. Han kommer til å stå i stillingen frem til nyttår, og alle prosesser og prosjekter vil fortsette med full styrke. RNF er godt rigget for å ivareta næringslivets interesser i regionen både nå og fremover, sier styreleder Wenche Ravlo.

-Det har vært et svært vanskelig valg, da jeg mener vi er inne i en spennende og positiv utvikling i Ringeriksregionen. Jeg har trivdes godt i jobben og med muligheten til å jobbe tett på et kompetent og dyktig næringsliv i vår region. Samtidig får jeg anledning til å være med videre i dette arbeidet, men i en ny rolle. I ny jobb vil det være en hovedoppgave å bygge opp satsingen i Ringerike og tilliggende regioner. Jeg vil takke gode kolleger og et engasjert og godt styre for samarbeidet, og kommer til å stå på for fullt frem til ny daglig leder er på plass, sier Terje Dahlen.

-Styret har allerede startet arbeidet med rekruttering av ny leder, og vil sørge for en god prosess og en god overlapping for fremtidig leder i RNF.

For styret
Wenche Ravlo
Styreleder
 
RNF
facebook

Siste nytt