By og handelsanalyse for Hønefoss og Ringerike

18.10.2020
Prognosesenteret har utarbeidet en fersk by og handelsanalyse for Hønefoss og Ringerike på oppdrag av Ringerike kommune. By- og handelsanalysen er et kunnskapsbasert grunnlag som skal benyttes til å treffe beslutninger om fremtidig handelsstruktur og boligutvikling. Analysen legges frem til politisk behandling senere i høst 2020.
facebook

Siste nytt