Styret

Styret i Ringerike Næringsforening, valgt på årsmøte 2021