RNFs Strategi

RNF - av næringslivet, for næringslivet.

RNFs Strategi
Foto: Oda Hveem

Ringerike Næringsforening er en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen, basert på medlemskap og allianser med andre aktører – private og offentlige.

Strategi 2018-21