Bli medlem

RNF har sitt virkeområde i Ringeriksregionen og har medlemmer fra nær sagt alle tenkelige næringer og virksomhetsområder, private og offentlige. RNF er regionens største nettverksarena for næringslivet, hos oss møter du potensielle kunder, samarbeidspartnere og leverandører.

Over 200 virksomheter med mer enn 4500 ansatte velger å være medlem i regionens viktigste nettverksarena for næringslivet i Ringeriksregionen. Vi har plass til flere! RNF jobber på vegne av våre medlemsbedrifter for å fremme næringslivets interesser og sikre at regionen har de kvalitetene som gjør at folk ønsker å bo og jobbe her. En sterk og engasjert næringsforening bidrar til å sikre gode rammevilkår for næringslivet i møte med lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Vi deltar aktivt i samfunnsdebatten som angår næringslivet og tar en aktiv posisjon i utviklingen.

Bli med å gjøre Ringeriksregionen til den mest spennende regionen i Norge!

Som medlem i Ringerike Næringsforening, nyter du blant annet godt av følgende fordeler: 

  • Være en del av en næringspolitisk pådriver, og et felles talerør for næringslivet. 
  • Tilgang til et spennende nettverk og regionens største møteplass.
  • Kompetanseheving gjennom foredrag, kurs og konferanser.
  • Sosiale arrangementer.
  • Synliggjøring av din bedrift ovenfor potensielle kunder, samarbeidspartnere og leverandører.
  • Offentliggjøring av egne arrangementer og nyheter. 
  • Traineekandidater. 
  • Gratis leie av møterom. 
  • Bedriftsavtale med HQ trening

Du viser samfunnsansvar og engasjement gjennom medlemsskapet. 

Kontigent og administrasjonssatser 2020: 

Gruppe Bedrifter Antall stemmer Medlems-kontigent* Service-og adm.bidrag**
1 Institusjoner/foreninger/organisasjoner 1 270 1 955
2 1-3 ansatte 1 270 1 955
3 4-8 ansatte 1 370 3 905
4 Bygårdeier 2 370 6 500
5 9-20 ansatte 3 470 15 655
6 21-30 ansatte 4 470 19 560
7 31-50 ansatte 5 570 39 100
8 >50 ansatte 5 570 51 825
      *Avgiftsfri **Avgiftspliktig

Ta del i fellesskapet - jo flere vi er, jo større slagkraft! 

Tegn medlemskap nå

Skjemaet kan fylles inn og skrives ut rett fra din nettleser. Om du åpner det fra ditt skrivebord i Adobe Acrobat Reader kan du også digitalt signere det og sende det rett til oss. Adobe acrobat Reader laster du ned gratis her.