Medlemskap

Som medlem i RNF blir du en del av et aktivt næringslivsnettverk i Ringeriksregionen. I tillegg får du muligheten til å være med å påvirke den lokale næringsutviklingen og -politikken.

Som medlem av RNF skal du kunne etterspørre og forvente å få:

 • en pådriver, et talerør, en døråpner og samarbeidspartner overfor lokale og sentrale myndigheter
 • en næringspolitisk aktør som fremmer og ivaretar næringslivets interesser i den offentlige debatten
 • et ombud i f b med lokale og regionale næringsutviklingsprosjekter og planprosesser
 • et nettverk for nye forretningsmuligheter, erfaringsutveksling/overføring og samarbeid
 • et forum som gjennom media, informasjons- og foredragsvirksomhet, synliggjør næringslivets rolle og betydning i lokalsamfunnet.
 • en diskusjonspartner og rådgiver
 • inngangsport til viktige og interessante utviklingsprosjekter og miljøer
 • et faglig forum og en møteplass i form av frokostmøter, temamøter, kurs, seminarer, konferanser og sosiale aktiviteter
 • en link til og en døråpner til andre nettverk av virksomheter utenfor Ringeriksregionen på nasjonalt og internasjonalt nivå

Som medlem i Ringerike Næringsforening kan du utgjør en forskjell

 • Du kan påvirke RNF’s prioriteringer.
 • Du kan påvirke den lokale næringsutviklingen
 • Du kan påvirke den lokale næringspolitikken
 • Du kan påvirke rammebetingelsene for næringslivet
 • Du tar din del av ansvaret for næringslivets felles interesser

Bli medlem