Nå starter vi rekrutteringen til kull 5 av Trainee Ringerike!

I september 2019 er det oppstart for fire nye trainees i våre medlemsbedrifter. I slutten av denne uken legges stillingene ut - følg med på siden her, på finn.no og i andre kanaler!

Les om vårt arbeid med sentrumsutvikling

Sluttrapporten fra vårt forprosjekt om sentrumsutvikling kan lastes ned fra våre nettsider.

Av næringslivet, for næringslivet

Ringerike Næringsforening er en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen, basert på medlemskap og allianser med andre aktører – private og offentlige.

Ringeriksløsningen - vei og bane

Målet med Ringeriksløsningen har vært å få Ringeriksbanen og E16 høyere opp på de besluttende myndigheters agenda ved å fokusere på den betydningen Ringeriksbanen og E16 har som viktige nasjonale samfunnsøkonomiske løsninger.

Av næringslivet, for næringslivet

Aktuelt

Aktueltarkiv