Waterhole Ringerike 5. Februar 2020

Bevisste og ubevisste rollespill i arbeidslivet - kommunikasjonsformer og samhandlingsmønstre mellom kollegaer.

Waterhole Ringerike 5. Februar 2020

Praktisk informasjon:

Kl. 08.00-08.30 Frokost

Kl. 08.30-09.30 Foredrag ved Christer Berntzen

Invitasjon