Waterhole Ringerike 1. september 2021

Ringeriksregionen står overfor mange utfordringer og muligheter i årene som kommer. Ringeriksbanen vil gi et løft for regionen når den kommer, og binde Ringerike sammen med Oslo som bo- og arbeidsmarked. Samtidig er kompetansegapet en utfordring: 6 av 10 bedrifter får ikke tak i den kompetansen de trenger. Utslippene må ned, og det må skapes mange grønne jobber. Hvordan vil politikerne bidra til at vi får en bærekraftig utvikling i Ringeriksregionen?

Waterhole Ringerike 1. september 2021
Foto: Getty Images

 

Meld deg på innen 25. august her!