Waterhole Ringerike 19. september 2018

Tema denne gangen er: Næringslivets kompetansebehov fremover.

Are Turmo, kompetansedirektør i NHO, kommer til Waterhole Ringerike i september. NHOs Kompetansebarometer har rykende ferske data som viser næringslivets behov for kompetanse i  kommende år.

Invitasjon

Er du næringslivsrepresentant eller student? Møt opp på frokostmøte og hør om:

  • Digitalisering – Hvordan påvirker dette fremtidens kompetansebehov?
  • Hvilke utdanningstyper og utdanningsnivåer er det størst behov for kommende år
  • Fagarbeidere og ingeniører – Hvilke bransjer og yrkeskategori har størst behov i fremtiden?