Waterhole Ringerike 19. september 2018

Tema denne gangen er: Næringslivets kompetansebehov fremover - i Ringeriksregionen og nasjonalt.

Denne gangen blir det foredrag ved Are Turmo kompetansedirektør i NHO.

Invitasjon

NHOs Kompetansebarometer med rykende ferske data, viser næringslivets behov for kompetanse kommende år.
Er du næringslivsrepresentant eller student? Møt opp på frokostmøte og hør om:

  • Digitalisering – Hvordan påvirker dette fremtidens kompetansebehov?
  • Hvilke utdanningstyper og utdanningsnivåer er det størst behov for kommende år
  • Fagarbeidere og ingeniører – Hvilke bransjer og yrkeskategori har størst behov i fremtiden?