Waterhole Ringerike 13. februar 2019: Hvordan skape det nye næringslivet? Fra Start-ups til Scale-ups

Professor Torger Reve, Institutt for Strategi og Entreprenørskap, Handelshøyskolen BI holder foredrag.

Waterhole Ringerike: Hvordan skape det nye næringslivet?

Fra Start-ups til Scale-ups

Nøkkelen til å skape flere vekstbedrifter er å utvikle sterkere innovative økosystem hvor næringsliv, entreprenører og venturekapital samhandler tett med forskningsmiljø og myndigheter.
➢ Hvordan skape de nye arbeidsplassene?
➢ Hvilke bedrifter representerer det nye næringslivet?
➢ Hvilke tiltak kan iverksettes for at unge bedrifter får gode forhold for etablering og vekst?

Les Mer

Link til Facebook-arrangement: https://www.facebook.com/events/373210626763866/