Waterhole Ringerike

Waterhole Ringerike har som mål å stimulere til nettverksbygging på tvers av bedrifter, miljøer og organisasjoner. Aktuelle temaer av regional interesse settes på dagsorden. Waterhole Ringerike skal arrangeres fire ganger i året, fast møtested på Universitetet i Sørøst Norge, Campus Ringerike, Bredalsveien 14, Hønefoss. Enkel bevertning fra kl. 08.00-08.30. Foredrag fra kl. 08.30-09.30. Gratis adgang.

Waterhole Ringerike

Waterhole Ringerike, eller "vannhullet", er resultat av et samarbeid mellom NITO, Skue Sparebank Hønefoss, Sparebank1 Ringerike Hadeland, USN campus Ringerike, NHO Viken Oslo og Ringerike Næringsforening.

Plan for frokostmøter i 2021

  • 1. september, tema i forbindelse med Stortingsvalget 
  • 17. november, tema ikke bestemt

01. september 2021 kl. 08:00 - 09:30 | Universitetet i Sørøst Norge

Waterhole Ringerike 1. september 2021

Ringeriksregionen står overfor mange utfordringer og muligheter i årene som kommer. Ringeriksbanen vil gi et løft for regionen når den kommer, og binde Ringerike sammen med Oslo som bo- og arbeidsmarked. Samtidig er kompetansegapet en utfordring: 6 av 10 bedrifter får ikke tak i den kompetansen de trenger. Utslippene må ned, og det må skapes mange grønne jobber. Hvordan vil politikerne bidra til at vi får en bærekraftig utvikling i Ringeriksregionen?