Waterhole Ringerike

Waterhole Ringerike har som mål å stimulere til nettverksbygging på tvers av bedrifter, miljøer og organisasjoner. Aktuelle temaer av regional interesse settes på dagsorden. Waterhole Ringerike skal arrangeres fire ganger i året, fast møtested på Universitetet i Sørøst Norge, Campus Ringerike, Bredalsveien 14, Hønefoss. Enkel bevertning fra kl. 08.00-08.30. Foredrag fra kl. 08.30-09.30. Gratis adgang.

Waterhole Ringerike

Waterhole Ringerike, eller "vannhullet", er resultat av et samarbeid mellom NITO, Skue Sparebank Hønefoss, Sparebank1 Ringerike Hadeland, USN campus Ringerike, NHO Viken Oslo og Ringerike Næringsforening.

Neste frokostmøte

  • 17. november, tema ikke bestemt