Vekstbarometer

I samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge med Steinar Aasnæss i spissen, og Sparebank1 Ringerike Hadeland har vi i RNF bidratt med å utvikle et vekstbarometer for Ringeriksregionen. Vekstbarometer for Ringeriksregionen overvåker utviklingen i befolkningsvekst, sysselsetting og verdiskapning i vår region.

Vekstbarometer

Ringeriksregionen er og skal også i fremtiden være et godt sted å bo, leve, jobbe og drive næringsvirksomhet. Vekstbarometeret skal gi næringsliv, politikere, lokale myndigheter og andre de objektive opplysningene de trenger å vite om veksten i Ringeriksregionen. Barometeret presenterer nøyaktige tall og er tilgjengelige for alle gjennom vekstbarometer.usn.no

Vekstbarometer for Ringeriksregionen 2021

Utviklingen i arbeidsplasser, sysselsetting, verdiskaping og befolkning har over tid vært svak. Dette reduserer mulighetene for høy velferd og gode levekår for regionen innbyggere. Når ny E16 og Ringeriksbanen står ferdig rundt 2028/29 vil forutsetningene for vekst øke. Før vei og bane er på plass er regionen imidlertid avhengig av å skape flere arbeidsplasser med høyere verdiskaping for å skape vekst. Nye bærekraftige arbeidsplasser med høyere verdiskaping skapes gjennom digitalisering og ny teknologi. Årets vekstbarometer for Ringeriksregionen gir status for dette.