Treffpunkt

Treffpunkt er frokostmøter som vi i RNF inviterer til i samarbeid med en av våre medlemsbedrifter. Alle medlemmer er velkommen på slike møter, hvor formålet er å lære noe om den enkelte bedrift og samtidig er det en fin arena for nettverksbygging.