Temamøter

Vi setter opp aktuelle temamøter etter behov og forespørsel. Temaene spenner fra møter med beslutningsmyndigheter, bransjemøter, nettverksmøter, dialogmøter eller andre temaer som er aktuelle for hele medlemsmassen og etablere tilknyttet RES.