Temamøter

Vi setter opp aktuelle temamøter etter behov og forespørsel. Temaene spenner fra møter med beslutningsmyndigheter, bransjemøter, nettverksmøter, dialogmøter eller andre temaer som er aktuelle for hele medlemsmassen og etablere tilknyttet RES.

15. november 2018 kl. 18:00 | Klækken Hotell

DNB og RNF inviterer til byutviklingsseminar

For tiden er det stort fokus på byutvikling i Ringeriksregionen. Vi rigger oss for vekst og det jobbes godt med planer for fremtidens Hønefoss. Du inviteres derfor til et inspirerende byutviklingsseminar torsdag 15. november!