Ringerikskonferansen 2019

"På hjemmebane" – Med denne tittelen på årets Ringerikskonferanse, ligger det i kortene at konferansen har en mer lokal profil og lokalt innhold enn hva som har preget konferansen tidligere. Helt lokalt er det imidlertid ikke. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen kommer. Prosjektleder i Ferd Sosiale Entreprenører, Henriette Skretteberg kommer. På det helt lokale plan skal vi bli bedre kjent med de tre nye ordførerne i regionen vår. Vi skal overvære finalen i Ringerike Etablerersenters pitchekonkurranse og vi får noen eksempler på spenstige ideer, tanker og planer som en følge av Ringeriksbanen og firefelts E16. Utdeling av RNF’s Næringspris er et sedvanlig høydepunkt, og i år får den følge av en helt ny pris av året, nemlig årets Gründerpris. Vi ser frem til en spennende og litt annerledes Ringerikskonferanse i år.

Ringerikskonferansen 2019

Med bakgrunn i konferansens sterke lokal profil, er dette noe du ikke kan gå glipp av.

Invitasjon Ringerikskonferansen 2019