Ringerikskonferansen 2018

Datoen for årets Ringerikskonferanse er 18. oktober - hold av dagen så lenge, mer informasjon kommer!