Ringerikskonferansen

Ringerikskonferansen er det største arrangementet av sitt slag med lokalt utspring og forankring. Konferansen samler årlig over 200 mennesker fra næringsliv, politikk, offentlig forvaltning og samfunnsliv for øvrig. Med bakgrunn i den rådende situasjonen, og på oppfordring fra regjeringen og FHI om å begrense smittespredningen av Covid-19, har vi tatt en beslutning om å ikke invitere til Ringerikskonferanse i 2020. Vi kommer sterkere tilbake i 2021.

Ringerikskonferansen

Han har ledet alle Ringerikskonferansene, nå må Jan Erik avlyse det som skulle bli hans siste.