Ringerikskonferansen

Ringerikskonferansen er det største arrangementet av sitt slag med lokalt utspring og forankring. Konferansen samler årlig over 200 mennesker fra næringsliv, politikk, offentlig forvaltning og samfunnsliv for øvrig. Dato for Ringerikskonferansen i 2021 er satt til torsdag 14. oktober.

Ringerikskonferansen

Her er noen smakebiter fra Ringerikskonferansen  i 2019.