Ringerikskonferansen

Ringerikskonferansen er det største arrangementet av sitt slag med lokalt utspring og forankring. Konferansen samler årlig over 200 mennesker fra næringsliv, politikk, offentlig forvaltning og samfunnsliv for øvrig. I 2020 holdes konferansen torsdag 22. oktober - hold av datoen.

Ringerikskonferansen