Novapro

NovaPro er et kvinnenettverk i Ringeriksregionen. NovaPro jobber for at kvinner skal ta en naturlig plass «ved bordet», i samfunnet generelt og innenfor arbeidsliv og lederskap spesielt, med egen stil og tilnærming. NovaPro vil skape en inspirerende møteplass, en arena for kompetanseheving og motivasjon og et nettverk for utveksling.

NovaPro er åpent for alle som har tilknytning til Ringeriksregionen, som enten bor eller jobber her, og som kjenner en tilhørighet til det nettevrket står for. 

Les mer om NovaPro her