HR-forum: Hvordan gi nyansatte en god start i organisasjonen?

Ingvild Sagberg, forfatter av boken Ny jobb, vil snakke om: Hvordan gi nyansatte en god start i organisasjonen.

HR-forum september 2019

Ingvild har bl.a. en ph.d. i organisasjonspsykologi, arbeidserfaring som selvstendig fagformidler og erfaring fra administrasjons- og HR-arbeid.

Tirsdag 17. september kl. 9.00 – 11.00, foredrag og work-shop. Enkel frokost fra kl. 8.30.

Ingvild vil bl.a. snakke om:

  • Hva er det som er så spesielt med nyansatte?
  • Virkemidler for en god start
  • Tegn på at man har lykkes med introduksjonen
  • Onboarding (organisasjonssosialisering) i framtidens arbeidsliv

Vedlagt finner du invitasjonen til HR Forum. Vennligst meld deg på ved å returnere denne e-posten med for eksempel: Jeg kommer.

Minner om at vi har flyttet og ny adresse er: Menova Sentrum, Storgata 11, 3. etasje

Invitasjon