HR-forum

Sammen med Menova AS og HR Norge arrangerer vi frokostmøter og foredrag hvor vi tilbyr innsikt og kunnskap om aktuelle temaer innenfor HR og ledelse som kan gi din bedrift konkurransefortrinn. Du får solid dokumentasjon om temaet samt informasjon og tilgang til kompetansepersoner. Fast møtested Menova AS, Storgata 11, 3510 Hønefoss. Enkel bevertning. Gratis adgang.