Ringeriksdagen

Ringeriksdagen er en felles profileringsarena midt i Hønefoss sentrum - hvor deltakerne har en unik mulighet til å profilere seg og sin virksomhet. Alle lag, foreninger, organisasjoner, bedrifter og etablerere i Hole, Ringerike og Jevnaker kan delta.

Ringeriksdagen

Slik situasjonen er kan desverre ikke Ringeriksdagen arrangeres i 2020. Vi kommer sterkere tilbake i 2021, da blir det 14 gang næringsliv, organisasjoner, lag og foreninger inviteres til å delta på Ringeriksdagen. Dato for Ringeriksdagen 2021 blir annonsert her, så snart vi har mer info. Vi håper mange blir med på dagen og skaper liv og røre i Hønefoss sentrum. 

Mer informasjon og påmelding

Bilder fra Ringeriksdagen 7. september 2019