Årsmøte RNF 2019

Velkommen til årsmøte! I år holdes årsmøtet hos Hadeland Glassverk, i Auditoriet.

Vi håper mange av våre medlemmer har mulighet til å stille! Årsmøteforedraget holdes åpent for alle interesserte og starter ca. kl. 18.30. Tittel på årets årsmøteforedrag er: 

Fysisk butikk; levende, død eller nytt liv? v/Jan Ivar Fredriksen, USN

  • Digital utvikling innenfor handelen har skapt behov for nye perspektiver, forretningsmodeller og løsninger. 
  • Noen aktuelle teoretiske perspektiver med eksempler som presenteres er: digitalisering, digitale innfødte, tilgjengelighet, omnikanal handel, kundeinnsikt og -lojalitet, kombinasjoner med fysisk butikk og nettbutikk, show-romkonsepter og hybridbutikker, samt noen digitale og analoge løsninger for fysisk butikk.
  • Tilgjengelighet av varer og tjenester må ses i nytt perspektiv, da dette er i ferd med å bli netthandelens største konkurransefortrinn. Sømløse kombinasjoner mellom kanaler og medier utvikler seg fra å være et konkurransefortrinn til å bli nødvendig for overlevelse på sikt. Den fysiske butikken må satse på kundevennlige og lønnsomme kombinasjoner mellom analoge og digitale løsninger.

 Årsmøtedokumenter finner du under:

Innkalling med agenda

Årsberetning 2018

Regnskapsførers uttalelse

Sak 3 årsregnskap

Sak 4 medlemsbidrag 2019

Sak 5 årsmøtet 2019, valg