Lyst til å lære mer om hvordan det lokale gullet kan nå et internasjonalt publikum?

Sammen er vi sterkere. Og mer synlige. Vi må huske at i en internasjonal sammenheng, så er HELE Østlandet Osloregionen! Gjennom Oslo Brand Partners arbeider Osloregionen for å styrke regionens internasjonale posisjon. Det handler bl.a. om å tiltrekke talent, tiltrekke og beholde investeringer, være attraktive for besøkende og på den måten styrke næringslivet vårt. Hovedmålet med Osloregionens profileringsstrategi, er å synliggjøre regionen internasjonalt. Vi vil i løpet av de kommende ukene arrangere workshopserien #hvorforoslo i åtte byer i Osloregionen, og kommer til Hønefoss 8. oktober!

Workshop: profilering av Ringerike som en del av Osloregionen

I over to år har vi i Oslo Brand Partners jobbet med å gjøre den internasjonale lyskasteren større på allerede gode prosjekter i regionen. Nå vil vi se på hvordan vi sammen kan tiltrekke oss kunder, investorer, turister, talenter, studenter og arbeidskraft.

Vi inviterer nøkkelpersoner i det private og offentlige for å møtes, utveksle tanker og idéer, og for å lære. Sammen. Vi har valgt å ikke sette begrensninger for hvem som får lov å bli med. Vi byr på en ettermiddag med læring, kompetansedeling, tankeutveksling og enkle verktøy.  For å gjøre dette så relevant som mulig, har vi med oss internasjonale merkevareeksperter, flere best practice caser, og representanter fra nasjonalt og internasjonalt næringsliv. I tillegg vil alle deltagere få være med på en fasilitert workshop sammen med både lokale kommunikasjonsmiljøer og våre internasjonale rådgivere.

Vi har med oss internasjonale merkevareeksperter, flere best practice caser, og representanter fra nasjonalt og internasjonalt næringsliv. I tillegg vil alle deltagere få være med på en fasilitert workshop sammen med både lokale kommunikasjonsmiljøer og våre internasjonale rådgivere.

Les mer her: http://hvorfor.oslobrandbox.no/