Webinar – Høring av reguleringsplan for Lloyds Marked

I samarbeid med Tronrud Eiendom arrangerer vi folkemøte der planer for Lloyds Marked presenteres.

Webinar – Høring av reguleringsplan for Lloyds Marked

Folkemøte vil pga smittevernhensyn bli arrangert som et webinar i to deler: 

  • Tirsdag 1. juni kl. 18:00 - presentasjon av forslaget (del 1)
  • Tirsdag 8. juni kl. 18:00 - vi svarer på spørsmål (del 2) 

I webinaret vil kommunen redegjøre for Områdereguleringsplanens føringer og Tronrud Eiendom vil sammen med arkitektkontoret (Snøhetta) presentere forslaget for Lloyds Marked. Det vil bli lagt til rette for et innspill fra skeptikere som har andre løsninger for en bærekraftig utvikling av området. 

Etter webinar del 1 vil det åpnes for innspill som deretter svares ut i webinar del 2. 

Webinaret er åpnet for alle og vi håper så mange som mulig vil benytte anledningen til å bli bedre kjent med forslaget og å komme med konstruktive innspill i planarbeidet. 

Opptak av webinar del 1

Opptak av webinar del 2