HMS-kurs for ledere og verneombud

Ringerike Næringsforening/Ringerike EtablererSenter arrangerer 2 dagers HMS-kurs for ledere og verneombud i Næringslivets Hus, Hønefoss. Kursleder vil være Snorre Lindsetmo i Snorres Kurs og Kompetansesenter som har lang erfaring i HMS opplæring.

HMS-kurs for ledere og verneombud

INFORMASJON OM KURSET

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver organiserer, gjennomfører og dokumenterer HMS opplæring for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU). Kurset er ment for virksomheter og bransjer hvor partene har avtalt kortere opplæringstid enn 40 timer. Det gis grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

 • Arbeidsmiljøloven (AML)
 • HMS Forskriften
 • Verneombudets plikter og oppgaver
 • Målrettet HMS arbeid
 • Fysisk arbeidsmiljø
 • Kjemisk arbeidsmiljø
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Vernerunder, kartlegging og oppfølging
 • Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
 • Internkontroll
 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Målgruppe: Verneombud, hovedverneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS og HR.

Krav til forkunnskaper: Ingen

Praktisk informasjon: Kurset avholdes 10. og 11. september 2019 (to dager), fra kl 09:00 — 15:00. Vi sørger for alt nødvendig utstyr for gjennomføringen av kurset.

Pris: Kr 3 000,- pr. person for begge dagene og inkluderer kursmateriell, lunsj og utstedelse av kompetansebevis.